HUD Vietmap H1X

HUD Vietmap H1X

  • Hiển thị tốc độ
  • Cảnh báo tốc dộ giới hạn
  • Thông tin tình trạng xăng
  • Hiển thị điện áp
  • Hiển thị nhiệt độ nước làm mát
  • Kết nối với điện thoại
  • Dẫn đường, chỉ đường
KHUYẾN MÃI
  • Giờ vàng độ xe: 8h30 - 11h30 hàng ngày
  • Nhận thêm khuyến mãi sau: ...
Đặt lịch ngay