HUD Vietmap H1N

HUD Vietmap H1N

  • Hiển thị tốc độ
  • Hiển thị dẫn đường
  • Cảnh báo tốc độ
  • Hiện thị nhiệt độ két nước
  • Hiển thị vòng tua máy
  • Hiển thị điện áp
  • Kết nối với điện thoại
KHUYẾN MÃI
  • Giờ vàng độ xe: 8h30 - 11h30 hàng ngày
  • Nhận thêm khuyến mãi sau: ...
Đặt lịch ngay