BẢNG GIÁ

DỊCH VỤ DÁN KÍNH

FILM CÁCH NHIỆT 3M

Film cách nhiệt 3M được sản xuất tại Mỹ là dòng cách nhiệt xuất hiện đầu tiên trên thế giới, được ra đời từ năm 1966, ban đầu phim cách nhiệt 3M chỉ sử dụng chống nóng, cách nhiệt chống tia UV cho các toà nhà kính… những năm sau đó ngành công nghiệp ô tô phát triển mạnh mẽ.

3M đã cho ra đời các sản phẩm dành riêng cho ô tô.

Một số loại Film cách nhiệt 3M

Bảng giá gói dịch vụ dán kính 3M

Phim cách nhiệt 3M được sản xuất tại Mỹ là dòng cách nhiệt xuất hiện đầu tiên trên thế giới, được ra đời từ năm 1966 ...

Tiết kiệm


Xe 5 chỗ: 6.200.000đ
Xe 7 chỗ: 7.200.000đ
Đăng ký
Dịch vụ bao gồm

Cao cấp


Xe 5 chỗ: 9.000.000đ
Xe 7 chỗ: 10.800.000đ
Đăng ký

Dịch vụ bao gồm

Siêu cấp


Xe 5 chỗ: 11.500.000đ
Xe 7 chỗ: 14.000.000đ
Đăng ký

Dịch vụ bao gồm

Thương gia


Xe 5 chỗ: 13.500.000đ
Xe 7 chỗ: 16.000.000đ
Đăng ký

Dịch vụ bao gồm

Tiết kiệm


Xe 5 chỗ: 6.200.000đ
Xe 7 chỗ: 7.200.000đ
Đăng ký

Dịch vụ bao gồm

Cao cấp


Xe 5 chỗ: 9.000.000đ
Xe 7 chỗ: 10.800.000đ
Đăng ký

Dịch vụ bao gồm

Siêu cấp


Xe 5 chỗ: 11.500.000đ
Xe 7 chỗ: 14.000.000đ
Đăng ký

Dịch vụ bao gồm

Thương gia


Xe 5 chỗ: 13.500.000đ
Xe 7 chỗ: 16.000.000đ
Đăng ký

Dịch vụ bao gồm

Tiết kiệm


Xe 5 chỗ: 6.200.000đ
Xe 7 chỗ: 7.200.000đ
Đăng ký

Dịch vụ bao gồm

Cao cấp


Xe 5 chỗ: 9.000.000đ
Xe 7 chỗ: 10.800.000đ
Đăng ký

Dịch vụ bao gồm

Siêu cấp


Xe 5 chỗ: 11.500.000đ
Xe 7 chỗ: 14.000.000đ
Đăng ký

Dịch vụ bao gồm

Thương gia


Xe 5 chỗ: 13.500.000đ
Xe 7 chỗ: 16.000.000đ
Đăng ký

Dịch vụ bao gồm

* Bảng giá trên đã bao gồm VAT

FILM CÁCH NHIỆT CLASSIS

Film Classis là một thương hiệu của tập đoàn A&B Films (Hoa kỳ). Classis được đánh giá trong top 5 thương hiệu phim cách nhiệt được ưa chuộng tại Mỹ. Đây là thương hiệu đi đầu trong công nghệ phun xạ Nano gốm trên thế giới, Film được nhập khẩu từ California.

Thương hiệu Classis được phân phối trên 80 quốc gia.

Một số loại Film cách nhiệt Classis

FILM CÁCH NHIỆT CLASSIS

Film Classis là một thương hiệu của tập đoàn A&B Films (Hoa kỳ). Classis được đánh giá trong top 5 thương hiệu phim cách nhiệt được ưa chuộng tại Mỹ. Đây là thương hiệu đi đầu trong công nghệ phun xạ Nano gốm trên thế giới, Film được nhập khẩu từ California.

Thương hiệu Classis được phân phối trên 80 quốc gia.

Một số loại Film cách nhiệt Classis

Bảng giá gói dịch vụ dán kính CLASSIS

Phim cách nhiệt Classis là một thương hiệu của tập đoàn A&B Films (Hoa kỳ). Classis được đánh giá trong top 5 thương hiệu phim cách nhiệt được ưa chuộng tại Mỹ ...

Tiêu chuẩn


Xe 5 chỗ: 4.400.000đ
Xe 7 chỗ: 5.200.000đ
Đăng ký
Dịch vụ bao gồm

Cao cấp


Xe 5 chỗ: 6.500.000đ
Xe 7 chỗ: 8.000.000đ
Đăng ký
Dịch vụ bao gồm

Đặc biệt


Xe 5 chỗ: 9.000.000đ
Xe 7 chỗ: 11.000.000đ
Đăng ký
Dịch vụ bao gồm

Luxury


Xe 5 chỗ: 14.000.000đ
Xe 7 chỗ: 17.000.000đ
Đăng ký
Dịch vụ bao gồm

Tiêu chuẩn


Xe 5 chỗ: 4.400.000đ
Xe 7 chỗ: 5.200.000đ
Đăng ký
Dịch vụ bao gồm

Cao cấp


Xe 5 chỗ: 6.500.000đ
Xe 7 chỗ: 8.000.000đ
Đăng ký
Dịch vụ bao gồm

Đặc biệt


Xe 5 chỗ: 9.000.000đXe 7 chỗ: 11.000.000đ
Đăng ký
Dịch vụ bao gồm

Luxury


Xe 5 chỗ: 14.000.000đ
Xe 7 chỗ: 17.000.000đ
Đăng ký
Dịch vụ bao gồm

Tiêu chuẩn


Xe 5 chỗ: 4.400.000đ
Xe 7 chỗ: 5.200.000đ
Đăng ký
Dịch vụ bao gồm

Cao cấp


Xe 5 chỗ: 6.500.000đ
Xe 7 chỗ: 8.000.000đ
Đăng ký
Dịch vụ bao gồm

Đặc biệt


Xe 5 chỗ: 9.000.000đ
Xe 7 chỗ: 11.000.000đ
Đăng ký
Dịch vụ bao gồm

Luxury


Xe 5 chỗ: 14.000.000đ
Xe 7 chỗ: 17.000.000đ
Đăng ký
Dịch vụ bao gồm
* Bảng giá trên đã bao gồm VAT