Độ lip pô Mercedes cho CX5

Model: lip pô mercedes E300
phù hợp cho các loại xe
Số lượng: 2 oosngpoo inox, 1 thanh crom, 1 ốp lip