Độ đèn xe Morning 2007 – 2011

Model: bi Aozoom MTAZ
Chân bóng: phù hợp cho các loại xe
Bảo hành: 2 năm
Công suất: 45w
Số lượng: 2 bi mtaz
Kích thước: 3.0 inch